HUDBA.HRADISTE.CZ
Mára

Kouzelné vánoce

 
Bílý kůň už řehtá 
před maštalí, 
světlo v chlévě 
opět mihotá, 

Pastýřové sbíhají 
se z dáli 
a prostý lid zvěst si 
šepotá, 
že narodil se nám teď 
právě člověk, 
který brzy změní 
celý svět 

Co bude jednou psáno 
v Božím slově, 
nezmění se za tisíce 
let, 

Kouzelné Vánoce, 
jsou tady znovu, 
přilétly po roce, 
jak vločky krovům, 

Šťastné a veselé, 
radosti svátky, 
s Ježíškem v kostele 
a v srdcích s vrátky 

S tichým krajem, tichá 
noc si zpívá, 
i já cítím křídla 
andělů 
Není slepý kdo se 
srdcem dívá, 
vnímá smysl svého 
údělu 

U stromečku roste 
lidská krása, 
oči křičí, půjdeme 
si hrát, 
i ve svíčce plamínek 
si jásá, že každého, 
každý má dnes rád 

V čas sváteční, míň 
neteční jsme rázem, 
zář nebeská, zář 
Betlémská padla na zem, 
padla na zem 

zdvih* 
Kouzelné Vánoce, 
jsou tady znovu, 
přilétly po roce, 
jak vločky krovům, 

Šťastné a veselé, 
radosti svátky, 
s Ježíškem v kostele 
a v srdcích s vrátky 

Kouzelné Vánoce, 
jsou tady znovu, 
přilétly po roce, 
jak vločky krovům, 

Šťastné a veselé, 
radosti svátky, 
s Ježíškem v kostele 
a v srdcích s vrátky 

Kouzelné Vánoce.Vytištěno dne: 29. 11. 2023, 22:52:13
Tento text najdete na adrese: http://www.midisoubory.cz/