HUDBA.HRADISTE.CZ
Kortina / Slovenská ľudová

Ajdy lajdy don

1.
Keď som išiel cez tie hory Ajdy lajdy don
/: Keď som išiel cez tie hory
Našiel som tam srnčie rohy jajže Bože môj :/

2.
Keď som začal na ne trúbiť Ajdy lajdy don
/: Keď som začal na ne trúbiť
Začali ma dievky ľúbiť jajže Bože môj :/
sólo

3.
Uč sa synku execírku Ajdy lajdy don
/: Uč sa synku execírku
Nemysli ty na frajerku jajže Bože môj :/

4.
Frajerka ti nepomôže Ajdy lajdy don
/: Frajerka ti nepomôže
Keď ti otec mať nemôže jajže Bože môj :/

5.
Otec mati pomáhali Aajdy lajdy don
/: Otec mati pomáhali
Ty si rada že ma vzali jajže Bože môj :/
sólo

6.
Keď som išiel z milovania Ajdy lajdy don
/: Keď som išiel z milovania
Spadol mi kôň do Dunaja jajže Bože môj :/
zdvih + 2

7.
Pomôž bože von z Dunaja Ajdy lajdy don
/: Pomôž bože von z Dunaja
Zapoviem sa milovania jajže Bože môj :/
hej !Vytištěno dne: 25. 03. 2023, 22:03:05
Tento text najdete na adrese: http://www.midisoubory.cz/