HUDBA.HRADISTE.CZ
Bečkovi chlapci

Do tanca


Intro: B / B / F / F / C / C / F / F // 


Do tanca poďme levárané, Bečkovi chlapci hrajú enem nám,

bavit sa v zime nečekajme, však parket patrí nám,

//: Zahrajeme polku svižnú, chlapcom a dzivčatám,

rozdávat radosť my budeme, starečkom starenkám ://


Keď sa už všetci veselíme, basa zaduní chasa poskočí,

dobrého vínka vypijeme, zábava nekončí.

//: Hrajeme Vám polku svižnú, chlapci a dzivčatá,

parket je plný tanečniku, šenkérka nalévá ://


Mezihra: 
F / F / F / F / F / F  / C / C / C / C / C / C / C / C /   F / F // 
F / F / F / F / F / F / B / B / B / B / F / F / C / C / F / F //


Nad ránem všetci ožijeme, až slnko z mraku na nás vyskočí,

domu sa piekne pobereme, zábava sa končí,

//: Zahráli sme polku svižnú, chlapcom a dzivčatám,

rozdávali sme radost s šťastím, Bečkovi chlapci Vám ://Vytištěno dne: 17. 02. 2019, 23:45:05
Tento text najdete na adrese: http://www.midisoubory.cz/