HUDBA.HRADISTE.CZ
Pavel Svoboda / Josef Dofek

Pro Rozmarýnku


V Bořeticích majú chlapcú jako z růže květ, 
Když zahrajú svižnú polku radost pohledět. 
Od malučka v srdéčku ukrývají pěsničku,
kdo by neznal Rozmarýnku kapelu Bořetickú. 
Od malučka v srdéčku ukrývají pěsničku, 
kdo by neznal Rozmarýnku kapelu Bořetickú. 

Na nebi už měsíc svítí chasa vyhrává, 
kdysi spolem velké štěstí našli v pěsničkách. 
Ony voňá domovem, klidem mírem pokojem, 
a tož nech vám láska k písni chlapci nikdá nezvadne. 
Ony voňá domovem, klidem mírem pokojem, 
a tož nech vám láska k písni chlapci nikdá nezvadne. 

MEZIHRA 
KAPELA 

Od malučka v srdéčku ukrývají pěsničku, 
kdo by neznal Rozmarýnku kapelu Bořetickú. 
Od malučka v srdéčku ukrývají pěsničku, 
kdo by neznal Rozmarýnku kapelu Bořetickú. Vytištěno dne: 19. 01. 2019, 20:16:29
Tento text najdete na adrese: http://www.midisoubory.cz/