HUDBA.HRADISTE.CZ
Miloslav Richard Procházka / Jaroslav Kopečný

Boršovská šenkérko


PŘEDEHRA 32 taktů 

Boršovská šenkérko, nalej mně vínečka, 
boršovská šenkérko, nalej mně vínečka, 
nech sa mne zatočí ta moja hlavička, 
nech sa mne zatočí ta moja hlavička.  

Ty boršovské sklépky tolik teho vijú, 
ty boršovské sklépky tolik teho vijú, 
že jsem tam chodíval nejednú za milů, 
že jsem tam chodíval nejednú za milů 

MEZIHRA 32 taktů 

Chodíval, chodíval, chodívat nebudu, 
chodíval, chodíval, chodívat nebudu, 
zajtra do Hradišťa k asendýrce půjdu, 
zajtra do Hradišťa k asendýrce půjdu.  

Boršovská šenkérko, nalej aj mej milej, 
boršovská šenkérko, nalej aj mej milej, 
však já po dva roky nebudu mět jinej, 
však já po dva roky nebudu mět jinej.  

ORCHESTR 12 taktů  

Však já po dva roky nebudu mět jinej, 
však já po dva roky nebudu mět jinej. Vytištěno dne: 10. 12. 2018, 23:32:07
Tento text najdete na adrese: http://www.midisoubory.cz/