HUDBA.HRADISTE.CZ
Jiří Zmožek

Píseň vděčnosti

  
Intro: F / B F / C / F // F / B F / C / F //
 
     F                     B F
/: Píseň vděčnosti Ti zpívam, Pane můj, ty jsi na trůnu      
     C                  F
  Píseň vděčnosti Ti zpívám, Pane můj Boží Beránku :/ 


     B                   C
/: Píseň vděčnosti Ti zpívám, Pane můj za Tvůj kříž          
     F                   B
  Píseň vděčnosti Ti zpívám, Pane můj za Tvou krev          
     F                  C      F
  Píseň vděčnosti Ti zpívám, Pane můj, Pane můj, Boží Beránku :/


     G                     C G
/: Píseň vděčnosti Ti zpívám, Pane můj, ty jsi na trůnu      
     D                  G
  Píseň vděčnosti Ti zpívám, Pane můj Boží Beránku :/ 


     C                   D
/: Píseň vděčnosti Ti zpívám, Pane můj za Tvůj kříž          
     G                   C
  Píseň vděčnosti Ti zpívám, Pane můj za Tvou krev          
     G                  D       G
  Píseň vděčnosti Ti zpívám, Pane můj, Pane můj, Boží Beránku :/


Recitativ:
Děkujeme Bohu a Otci našeho Pána Ježíše Krista
a stále se za vás modlíme, neboť jsme slyšeli o vaší víře
v Kristu Ježíši a o lásce, kterou máte ke všem svatým,
kvůli naději, která je pro vás uložena v nebesích.
O té jste již dříve slyšeli ve slově pravdy,
v evangeliu, které přišlo k vám tak jako i na celý svět
a nese ovoce, jako je tomu i u vás od toho dne,
kdy jste je uslyšeli a poznali Boží milost v pravdě.
Oblečte se tedy, jako Boží vyvolení, svatí a milovaní,
soucitným milosrdenstvím, laskavostí, pokorou, krotkostí, trpělivostí.
Snášejte jedni druhé a vzájemně si odpouštějte,
má-li někdo proti někomu stížnost. 
Tak jako Kristus odpustil vám, odpouštějte i vy.
Nad to všechno se však oblečte láskou, která je svazkem dokonalosti.
Ve vašich srdcích ať vládne Boží pokoj,
k němuž jste také byli povoláni v jednom těle a buďte vděční.
Ať ve vás bohatě přebývá Kristovo slovo ve vší moudrosti.
Vyučujte a napomínejte jedni druhé žalmy, chvalozpěvy a duchovními písněmi;
s vděčností zpívejte svým srdcem Pánu.
A všechno, cokoli děláte slovem nebo skutkem,
všechno to čiňte ve jménu Pána Ježíše a děkujte skrze něj Bohu a Otci.Vytištěno dne: 23. 04. 2019, 20:25:28
Tento text najdete na adrese: http://www.midisoubory.cz/